หน้า  1    2 

-2-

 
 
 
   

          พืชพรรณธรรมชาติในป่าหนองระเวียง
        
 ป่าหนองระเวียง เป็นป่าเต็งรัง เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ได้แก่ รัง แดง มะขามป้อม มะกอกเกลื้อน เปราะป่า โด่ไม่รู้ล้ม พันชาด ฯลฯ  ป่าเบญจพรรณ จะพบพืชพรรณชนิดต่างๆ เช่น พันชาด อ้อยช้าง โมกมัน สาบเสือ ถนิน นมแมว ฯลฯ

        จากเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ป่าดูจะแห้งแล้ง เนื่องจากไม้ยืนต้นผลัดใบ อากาศจะแห้ง ใบไม้ร่วงหล่นบนพื้นดินดูมีความแตกต่างของสี จะมีสีน้ำตาล สีเหลือง และสีเทาเป็นจำนวนมาก
             ใบไม้ที่เริ่มผลิใบและออกดอกใหม่ จะปรากฏให้เห็นบนต้นไม้ยืนต้น และบนต้นไม้รอเลื้อย ในช่วงที่มีฝนตกเล็กน้อย ป่าจะเริ่มอุดมสมบูรณ์ใหม่ ในเดือนเมษายนเมื่อมีฝนตกลงมามากพอ และแลดูจะเห็นเป็นป่าสีเขียวอีกครั้ง

          แนวทางการพัฒนาในอนาคต
          งานด้านสถานที่
: ทางมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการปรับปรุงงานด้านอาคารสถานที่ ในด้านอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาให้ดูสวยงาม ร่มรื่น ทำป้ายบอกทาง บอร์ดกลางแจ้ง ป้ายบอกชื่อพรรณไม้ตามแบบสากล ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่พัก ห้องน้ำ หอคอยสังเกตการณ์ดูนก ระวังไฟป่า โรงเรือนเพาะชำ เป็นต้น
          งานด้านการศึกษาและวิจัย
ทางมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการจะจัดทำตู้เก็บพรรณไม้แห้ง ตู้เก็บแมลงแบบสากล จัดทำหนังสือคู่มือพรรณไม้ สมุนไพรในป่าหนองระเวียง จัดทำหนังสือค่ามือด้วง ผีเสื้อกลางวัน ผีเสื้อกลางคืน นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เห็ด รา และไลเคนส์ แพลงก์ตอนของป่าหนองระเวียง เป็นต้น

การแตกยอดใหม่ของต้นระเวียง

ต้นตะคร้อแตกยอดใหม่

การแตกยอดใหม่ต้นมะเกลือกา

ดอกช้างน้าว อ.พินิจ ชูคล้าย ร่วมเป็นวิทยากร เด็กจากโรงเรียนเข้าค่ายกิจกรรม

 

ข้อมูลจากหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ : จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ธรรมชาติแห่งชีวิต ที่ต้องเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึก, พฤษภาคม 2546
บทความ : ป่าหนองระเวียง "ป่ากลางเมือง"