ภาพการมอบเกียรติบัตร
การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๕/๒๕๕๖

ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก  :    HOME