ทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้งหมด ... โรงเรียน  กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ สามารถคลิ๊กดูจากแผนที่
 สมาชิกฯ รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ระหว่างปี ๒๕๔๐-๒๕๕๓
 สมาชิกฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้น ๑
(เรียงตามปี พ.ศ.)

 สมาชิกฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรชั้น ๒
(เรียงตามปี พ.ศ.)


 

 

 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร