งานสำรวจทรัพยากรตามเกาะต่างๆ ครั้งที่ 4
 

เกาะช้างและเกาะข้างเคียง จังหวัดระนอง
 

ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2549
 

โดยคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
  เนื้อหาและแฟ้มภาพงานสำรวจ  
 

กลับหน้าหลัก