ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-5 พฤษภาคม 2550 คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จำนวน 94 คน และเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ (นสร.ทร.) จำนวน 54 นาย ได้เดินทางไปสำรวจทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพเกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อยและเกาะข้างเคียง อ.เกาะยาว จ.พังงา เป็นการสำรวจเก็บรวบรวมความหลากหลายของทรัพยากรกายภาพชีวภาพในพื้นที่เกาะทะเลไทยฝั่งอันดามัน ประจำปี 2550 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ ..

     

 
กลับหน้าหลัก


 

 

รายชื่อคณะปฏิบัติงาน


ค่ายพักแรม  ไปเกาะยาวน้อย สำรวจพรรณไม้ สำรวจหิน-ดิน สำรวจสาหร่าย-หญ้าทะเล
สำรวจป่าชายเลน  สำรวจหอย  สำรวจนก สำรวจหญ้าทะเล สำรวจปลาน้ำจืด

::::  www.rspg.or.th ::::