บุหงาเซิง

บุหงาแต่งงาน

บุหงาปัตตาน

บุหงาส่าหรี

บุหงาลำเจียก

บุหงาลำเจียก
Goniothalamus  tapis  Miq.

            ปัตตานีเรียก นาระ   นราธิวาส เรียก สามะ  เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นมีเปลือกนิ่มสีเทา และมีกลิ่นฉุน เนื้อไม้เปราะ  ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับสองด้านในระนาบเดียวกันของกิ่ง ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกลับ  กว้าง 3-5  ซม. ยาว 10-18 ซม. แผ่นใบเรียบ หน้าใบสีเขียวอ่อนเป็นมัน หลังใบสีอ่อน  ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีขาวนวล ออกตามกิ่งหรือลำต้น กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก มี 3 กลีบ กลีบดอกมี 6 กลีบ เรียงเป็นสองชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบชั้นในสั้นและเรียงตัวอัดเป็นรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกชั้นนอกรูปรี กว้าง 2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ปลายกลีบดอกบานแยกออกจากกัน ดอกอ่อนสีเขียว เมื่อบานสีขาวนวล หรือบางพันธุ์มีสีขาวอมชมพู มีกลิ่นหอมแบบเปรี้ยวๆ ดอกหอมในช่วงเย็น ออกดอกตลอดปี  ผลกลุ่ม มี 8-14 ผล รูปรี ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีม่วงดำ 
           ขายพันธ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง ชอบรำไรและดินชุ่มชื้นระบายน้ำดี  

           ที่มาของข้อมูล :  ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ; ไม้ดอกหอม (เล่ม 1)