ทุ้งฟ้า เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกระบี่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia macrophylla  Wall.ex G.Don
วงศ์ :   Apocynaceae
ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้าไก่  ตีนเทียน  พวมพร้าว

 
   
 

 

ไทรย้อยใบแหลม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Focus Benjamina  L.
วงศ์ :   Moraceae
ชื่อสามัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่ออื่น : ไทรกระเบื้อง  ไทรย้อย ไทร

 
   
 

 

ขานาง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Homalium tomentosum  ( Vent.) Benth.
วงศ์ :   Flacourtiaceae
ชื่อสามัญ : Moulmein Lancewood
ชื่ออื่น : ค่านาง  ช้างเผือกหลวง  เปลือย ลิงง้อ

 
   
 

 

มะหาด  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Artocarpus lacucha  Roxb.
วงศ์ :   Moraceae
ชื่ออื่น หาด  ปาแต หาดหนุน

 
   
 

 

สีเสียดแก่น  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia  catechu  ( L.f) Willd.
วงศ์ :   Leguminosae - Mimosoideae
ชื่อสามัญ : Catechu Tree
ชื่ออื่น : สีเสียดเหนือ  สะเจ  สีเสียดเหลือง

 
   
 

 

กัลปพฤกษ์  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดขอนแก่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cassia bakeriana  Craib.
วงศ์ :   Leguminosae - Mimosoideae
ชื่อสามัญ :  Wishing Tree
ชื่ออื่น : กานล์

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม