สุพรรณิการ์  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนครนายก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cochlospermum regium    ( Mart.&Schrank) Pilg.
วงศ์ :   Bixaceae (Cochlospermaceae)
ชื่อสามัญ :  Yellow Silk Cotton
ชื่ออื่น :  ฝ้ายคำ

 
   
 

 

กันเกรา  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนครพนม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Fagraea Fragrans  Roxb.
วงศ์ :   Potaliaceae
ชื่อสามัญ : Anan
ชื่ออื่น มันปลา  ตำเสา  ทำเสา

 
   
 

 

จันทน์หอม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนครปฐม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mansonia gagei    J.R. Drumm.ex  Prain.
วงศ์ :   Sterculiaceae
ชื่ออื่น จันทน์  จันทน์ชะมด  จันทน์ขาว  จันทน์พม่า

 
   
 

 

สาธร  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia leucantha  Kurz var.  buteoides  (Gagnep.) P.K.Loc
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น กระเจ๊าะ  ขะเจ๊าะ

 
   
 

 

แซะ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Callerya atropurpurea  (Wall.) Schot [Milledtia atropurpurea (Wall.)Bebtg
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Catechu Tree
ชื่ออื่น : กระแซะ  พุงหมู

 
   
 

 

อินทรชิต  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia loudonii  Teijsm.&Binn.
วงศ์ :   Lythraceae
ชื่ออื่น เกรียบ  ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ เสลา

 
   
 
 

นนทรี   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนนทบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Peltophorum pterocarpum  ( DC.) Beck.ex K.Heyne
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Yellow  Flamboyant
ชื่ออื่น :  กระถินป่า  กระถินแดง  สารเงิน

 
   
 

 

ตะเคียนชันตาแมว   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดนราธิวาส
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Neobalanocarpus heimii  ( King) P.S.Ashton (Balanocarpus heimii King)
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่ออื่น :  ตะเคียนชัน

 
   
 

 

กำลังเสือโคร่ง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดน่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Betula alnoides   Buch.-Ham.ex G.Don
วงศ์ :   Betulaceae
ชื่อสามัญ : Birch
ชื่ออื่น :  กำลังพญาเสือโคร่ง

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม