หมัน   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cordia  cochinchinensis  Pierre
วงศ์ :   Baraginaceae (Ehretiaceae)


 
   
 

 

เทพธาโร  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดพังงา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Cinnamomum porrectum  (Roxb.)
วงศ์ :   Lauraceae
ชื่ออื่น : จะไคหอม  จะไคต้น  จวงหอม  พลูต้นขาว

 
   
 

 

พะยอม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดพัทลุง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Shorea roxburghii   G.Don
วงศ์ :   Dipsterocarpaceae
ชื่อสามัญ : White Meranti
ชื่ออื่น กะยอม  ขะยอม  พะยอมแดง  แคน  พะยอมทอง  ยางหยวก

 
   
 

 

บุนนาค  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดพิจิตร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mesua ferrea  L.
วงศ์ :   Guttiferae
ชื่อสามัญ : Iron Wood, Ceylon Iron Wood
ชื่ออื่น นาคบุตร  ปะนาคอ  สารภีดอย  ก๊าก่อ  ก้ำก่อ

 
   
 

 

ปีบ   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millingtonia  hortensis  L.f.
วงศ์ :   Bignoniaceae
ชื่อสามัญ : Cork Tree
ชื่ออื่น กาซะลอง  กาดสะลอง

 
   
 

 

สารภี   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดพะเยา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mammea siamensis  (Miq.) T.Anderson
วงศ์ :   Guttiferae
ชื่ออื่น ทรพี  สร้อยพี  สารภีแนน

 
   
 
       

 

หว้า   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Syzygium cumini        (L.) Skeels
วงศ์ :   Myrtaceae
ชื่อสามัญ : Jambolan Plum, Java Plum
ชื่ออื่น :  ห้าขี้แพะ  (เชียงราย)

 
   
 

 

มะขาม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tamarindus  indica  L.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Tamarind, Indian Date
ชื่ออื่น :  มะขาม  ตะลูบ  หมากแกง

 
   
 

 

ยมหิน   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดแพร่
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chukrasia tabularis   A.Juss.
วงศ์ :   Meliaceae
ชื่อสามัญ : Almond Wood
ชื่ออื่น :  มะเฟืองช้าง  สะเดาช้าง  สะเดาหิน  ยมขาว  โค้โย่ง  เสียดค่าง

 
   
 

 

ประดู่บ้าน   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดภูเก็ต
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pterocarpus indicus  Willd.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น :  ประดู่กิ่งอ่อน  สะโน  อังสนา

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม