ชิงชัน  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดหนองคาย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia oliveri   Gamble & Prain
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Rosewood
ชื่ออื่น ประดู่ชิงชัน  ดูสะแดน

 
   
 

 

พะยูง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดหนองบังลำภู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Dalbergia cochinchinensis  Pierre
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Siamese Rosewood
ชื่ออื่น : ขะยุง  แดงจีน ประดู่เสน

 
   
 

 

มะพลับ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดอ่างทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Diospyros malabarica (Desv.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai
วงศ์ :   Ebanaceae
ชื่ออื่น ตะโกสวน  พลับ  มะพลับใหญ่
มะกั๊บตอง มะสู่ลั้ว มะเขือเถื่อน

 
   
 

 

รัง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดอุดรธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Shorea siamensis  Miq.
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่ออื่น เรียง  เรียงพนม เปา เปาดอกแดง ฮัง

 
   
 

 

สัก  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tectona grandis  L.f.
วงศ์ :   Labiatae (Verbenaceae)
ชื่อสามัญ : Teak
ชื่ออื่น เคาะเยียโอ  ปายี้  เป้อยี  เส่บายี้

 
   
 

 

สะเดา  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Azadirachta  indica  Juss.var.siamensis Valeton
วงศ์ :   Meliaceae
ชื่อสามัญ :  Neem Tree
ชื่ออื่น กะเดา สะเลียม

 
   
 

 

ยางนา  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dipterocarpus alatus  Roxb.ex G.Don
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่อสามัญ : Yang
ชื่ออื่น :  ัยนา ยางตัง  ทองหลัก ยาง ยางแม่น้ำ ยางขาว ยางควาย

 
   
 

 

ตะเคียนหิน   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hopea ferea  Laness.
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่ออื่น :  ะเคียนทราย  อีแรด   เหลาเตา

 
   
 
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม