สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

AGAVACEAE


Agave americana  L.


Agave americana  
var. marginata Trel.

 

Agave angustifolia  Haw


Agave cantala  Roxb.
ex Salm-Dyck

 

อากาเว่

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Agave  spp.
วงศ์ : AGAVACEAE
ชื่อสามัญ : Agave

ชื่ออื่น :
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: ลำต้นไม่มี แตกกอกลมความสูง 0.4 2 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 0.3 1 เมตร ใบ บางชนิดมีหนาม บางชนิดคล้ายหนวดไม่มีหนาม เรียงตัวเหมือนกลีบ กุหลาบ ดอก ช่อสูง 6 เมตร หรือกว่านั้น ดอกสีเหลืองเล็ก ๆ จำนวนมาก
          อากาเว่ มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก เป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและการขาดน้ำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการเจริญเติบโตยังช้าอีกด้วย กล่าวกันว่ากว่าที่อากาเว่จะออกดอกได้อาจต้องใช้เวลานับ 10 ปีเลยทีเดียว
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ เส้นใยทำชือก กระเป๋าถือ เสื้อผ้า

* พรรณไม้ในวงศ์อากาเว่ มีหลากหลาย ที่เข้ามาในประเทศไทย และสำรวจพบ ได้แก่

  • Agave americana  L. ( ชื่อสามัญคือ American aloe, Century Plant  ในประเทศไทยเรียก มะลิลา (กรุงเทพฯ)

  • Agave americana  var. marginata Trel. ในประเทศไทยเรียก พระรามแผลงศร (กรุงเทพฯ)

  • Agave angustifolia  Haw  ในประเทศไทยเรียก ป่านศรนารายณ์

  • Agave cantala Roxb. ex Salm-Dyck  ชื่อสามัญคือ Cantala , Manila mahuey ในประเทศไทยเรียก ป่านมาเกียว

  • Agave fourcroydes  Lem. ประเทศไทยเรียก ป่านสับปะรด (ภาคกลาง) มะขนัดช้าง (ภาคเหนือ) ชื่อเรียกอื่นคือ Yucatan hemp.

  • Agave sisalana  Perrine  ประเทศไทยเราเรียก สับปะรดเทศ (ภาคกลาง) ชื่ออื่นๆ คือ Sisal hemp, Bahama hemp

        
    Agave fourcroydes  Lem.       Agave sisalana  Perrine