สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

ARACEAE 

เดหลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Spathiphyllum   spp.
วงศ์ :  ARACEAE
ชื่อสามัญ : Spathiphyllum

ชื่ออื่น : มีหลากหลาย species  (ประมาณ 40 species) มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
:  เดหลีมีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดินแล้วแตกหน่อขึ้นมาเป็นกอ ใบเป็นใบเดี่ยว กว้าง 10-15 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายใบแหลม สีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 20-30 ซม. ดอกมีจานดอกสีขาว เวลาออกดอกจะแทงก้านขึ้นมายาว 20-30 ซม. มีใบประดับเรียกว่า จานดอกมีอันเดียว มีลักษณะเป็นกาบหรือจานรูปหัวใจ ปลายแหลม กว้าง 8-12 ซม. ยาว 12-20 ซม. ส่วนหอมจะอยู่ที่ช่อดอก ซึ่งเรียกว่า ปลี ลักษณะทรงกระบอกมีดอกเล็ก ๆเรียงติดกันอยู่ มีกลิ่นหอมจะบานและส่งกลิ่นล่อแมลงได้มากที่สุดในช่วงสี่โมงเช้า
            มีถิ่นกำเนิดทวีปอเมริกาใต้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกเหง้า แล้วนำไปชำ เเดหลีเป็นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดจัด ควรปลูกในที่ที่ร่มรำไร
ประโยชน์ :  เดหลีเป็นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีดอกหอมและสวยงาม นอกจากนี้ยังนิยมปลูกเป็นไม้ดอกล่อแมลงวันทองผลไม้ให้มารวมกัน แล้วกำจัดเสียในทีเดียว   มีงานวิจัยออกมาว่า เดหลีสามารถดูดสารพิษจำพวกแอลกอฮอล์ อาซีโตน ไตรคลอไรเอทีรีน เบนซีนและฟอร์มาดีไฮด์ และสามารถดูดได้ในปริมาณมาก จึงมีผู้นิยมนำประดับในอาคารบ้านเรือน สำนักงานกันมากขึ้น