สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

 LECYTHIDACEAE                                                                             

บัวสวรรค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Gustavia gracillima  Miers
วงศ์ :  Lecythidaceae
ชื่อสามัญ :  Gustavia

ชื่ออื่น :, บัวฝรั่ง,  กัสตาเวีย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
:  เป็นไม้พุ่ม สูง 1.5 - 4 เมตร ใบ เดื่ยว ออกสลับ รูปใบหอก ปลายใบเรียว ขอบหยัก กว้าง 10 -14 ซม. ยาว 30 -45 ซม. ดอก ออกเดี่ยวตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอก 8 -9 กลีบ ค่อนข้างหนา เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 -7 ซม. สีชมพู กลิ่นหอม ผล เหมือนลูกข่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม. ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง แยกหน่อ ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ถิ่นกำเนิด ตะวันออกกลาง แอฟริกาตะวันออก
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ          
 

หมายเหตุ :  มีพันธุ์ไม้ชื่อ บัวสรรค์ ( Zephyranthes  spp.) ซึ่งเป็นไม้หัวล้มลุก