สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

 RUBIACEAE


เข็ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Ixora chinensis  Lamk., Ixora spp.
วงศ์ :  RUBIACEAE
ชื่อสามัญ Zephyranthes

ชื่ออื่น : West Indian Jasmine
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
:   เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดย่อม ลำต้นสูงประมาณ 35 ฟุต จะแตกกิ่งก้านสาขาออกแผ่เป็นพุ่ม ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะง่าย มีสีเขียวสด ลักษณใบมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง ดอกออกเป็นช่อใหญ่ จะออกตรงส่วนยอดของต้น ในแต่ละช่อจะประกอบด้วยดอกขนาดเล็กเป็นหลอด ตรงปลายหลอดจะเป็นกลีบซึ่งมีอยู่ 4-5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ผลเป็นผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ
นิเวศวิทยา :    มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง และเพาะเมล็ด
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ  ทางสมุนไพร ราก มีรสหวาน ใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร ใบ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ ดอก แก้โรคตาแดง ตาแฉะ ผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก