สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

EUPHORBIACEAE






 

ลิ้นกระบือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria cochinchinensis  Lour.
วงศ์ :  EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ : Yellow Star

ชื่ออื่น :  กะเบือ กระบือเจ็ดตัว กำลังกระบือ ลิ้นกระบือ (ภาคกลาง) ใบท้องแดง (จันทบุรี)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: ไม้พุ่ม สูง 0.5 - 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 2 - 4.5 ซม. ยาว 4 - 13 ซม. หลังใบสีเขียว ท้องใบสีแดง ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง แยกเพศ ช่อดอกตัวผู้มีดอกย่อยจำนวนมาก ช่อดอกตัวเมีย มีเพียง 2 - 3 ดอก ผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู

ประโยชน์เป็นไม้ประดับ ในด้านสมุนไพร ใบ ใช้ใบตำกับเหล้าคั้นน้ำ กินเป็นยาขับเลือด และน้ำคาวปลาหลังคลอด การทดลองในสัตว์ พบว่าสารสกัดด้วย แอลกอฮอล์มีฤทธิ์บีบมดลูก