สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Leguminosae - Caesalpinioideae


หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Delonix regia  (Bojer Ex Hook.) Rafin
วงศ์ :   Leguminosae - Caesalpinioideae
ชื่อสามัญ :  Flambuoyant tree, Flame of the forest, Peacock flower

ชื่ออื่น :  นกยูงฝรั่ง อินทรี (ภาคกลาง) ส้มพอหลวง (ภาคเหนือ) หงอนยูง (ภาคใต้)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นสูง 10-15 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลอ่อนอมขาว ถึงสีน้ำตาลเข้ม ใบประกอบขนนกสองชั้นเรียงเวียนสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปขอบขนาน ปลายกลมโคนเบี้ยว ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง และตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีแดงแสดหรือเหลือง ผลเป็นฝักแบนโค้งรูปดาบ เมล็ดเรียงตามขวาง ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ออกดอกเดือนเมษายน-มิถุนายน
ประโยชน์ :  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
......................................................................................................
  หางนกยูงไทย