สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

 


รัตมา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Parkinsonia aculeata   L.
วงศ์ :  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ : Jerusalem thorn, Vedi-babhal

ชื่ออื่น :  รัตตแน (ตาก) รัตตมา (เชียงใหม่)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูง ๓-๑๐ เมตร ทรงพุ่มโปร่ง กิ่งก้างลู่ลง ลำต้นและกิ่งมีหนาม ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกสลับใบย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก รูปไข่ ยาว ๐.๒-๐.๖ เซนติเมตร ปลายป้านเรียงกันเป็นคู่ห่างๆ ดอก สีเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบดอก ๕ กลีบ กลีบหนึ่งยื่นออกมามีประสีแดงเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕-๒ เซนติเมตร เกสรตัวผู้ ๑๐ อัน ผล เป็นฝัก กว้าง ๐.๖ -๐.๘ เซนติเมตร ยาว ๖-๑๕ เซนติเมตร มีเมล็ด ๒-๑๐ เมล็ด
          เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และตอนกิ่ง ออกดอกตลอดปี

ประโยชน์ :  เป็นไม้ประดับ