สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

CONVOLVULACEAE


 

แส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacquemontia pentantha  (Jacq.) G.Don
วงศ์ :  CONVOLVULACEAE
ชื่อสามัญ :  little blue hat

ชื่ออื่น : แสเถา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น แสเถาเป็นไม้เลื้อยจำพวกเดียวกับผักบุ้ง แต่มีขนาดเล็กกว่ามีลำต้นหรือเถาคล้ายกับเถาวัลย์เล็ก ๆ เป็นสีน้ำตาลคล้ำ มักจะเลื้อยพาดไปตามรั้ว กำแพง หรือต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้ ใบ ออกใบสลับกันตามข้อต้น ลักษณะของใบคล้ายกับใบผักบุ้ง คือ ใบรูปรีคล้ายหัวใจแต่ยาว ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ ขอขใบเรียบ ก้านใบสั้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรใบสีเขียวแต่ไม่เข้มมากนัก  ดอก จะออกดอกตามข้อต้นและโคนก้านใบ ดอกก็คล้ายกับดอกผักบุ้ง ดอกมีสีน้ำเงินมี 5 กลีบ โดยมีก้านดอกยื่นยาวออกมาจากโคนก้านใบเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 3-6 ดอก รูปดอกเป็นทรงกม แต่ปลากดอกบานออกกว้างมาก เมื่อแสเถาออกดอกจะดูสะพรั่งไปหมดจัดเป็นไม้ที่ให้ดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่ง
        เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะเวสต์อินดีส ออกดอกทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด การตอน ทับกิ่ง

ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ