สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

NYCTAGINACEAE

แสงจันทร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pisonia grandis     R.Br.
ชื่อพ้อง : P.alba  Span.

วงศ์ :  NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ : Lettuce tree , moonlight tree

ชื่ออื่น : 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: แสงจันทร์ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ผิวลำต้นเรียบ ลำต้นและกิ่งเจริญออกไปรอบต้นใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกตามข้อของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัด ใบบางนิ่ม ขนาดความกว้างของใบประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกประกอบด้วยดอกเล็กๆติดอยู่ที่ก้านดอกประมาณ 10 - 15 ดอก มี 5 กลีบ สีขาว ช่อดอกจะออกตามปลายยอด
          มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน และกระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำ ตอนกิ่ง
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ ใบนำมาประกอบอาหารได้ สรรพคุณทางสมุนไพร ใบ ขับปัสสาวะ ตำพอกแก้อักเสบ ฟกบวม