สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

POLEMONIACEAE 


ยี่สุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Phlox drummondii   Hook.
วงศ์ :  POLEMONIACEAE
ชื่อสามัญ :  Phlox

ชื่ออื่น :  ฟล๊อก Flok, ยี่สุ่น  (กรุงเทพฯ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: ไม้ล้มลุกสูง ๑๕-๓๐ เซนติเมตร ลำต้นมีต่อมขนทั่วไป ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ที่ปลายกิ่งออกเวียนสลับ รูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง ๐.๕-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒-๖ เซนติเมตร ปลายแหลม โคนกลมหรือเว้า มีขนนุ่ม ดอก มีหลายสี เช่น สีแดง ชนมู ขาว ออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกัน ปลายแยก ๕ แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นรูปแจกัน ยาว ๑๒-๑๖ เซนติเมตร ปลายแยกเป็น ๕ กลีบ ยาว ๒-๒.๖ เซนติเมตร เกสรตัวผู้ ๕ อัน ผล มี ๒-๓ เมล็ด
นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิด อเมริกาเหนือ ชอบดินร่วนซุยที่อุดมสมบรูณ์
ออกดอก ฤดูหนาว  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
ประโยชน์ : ไม้ประดับ