พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Chitralada Rahotan Royal Residence

หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา จิตรลดาพฤกษาพรรณ โครงการส่วนพระองค์

 "สวนจิตรลดาเขต
เนาองค์พระทรงศรี
     เขตวังมโหฬาร์
แลท้องสนามติณ
     เป็นที่ ธ ทดลอง
นาไร่ผิว์มองเมียง
     โคนมก็มีอยู่
บ่อปลากะไว้วาง
     มากยิ่งละสิ่งหลาก
ตัวอย่างก็ยกมา
     โรงช้างอร่ามบุษ
พี่เลี้ยงและควานหมอ

พระนิเวศน์ ณ ธานี
นคเรศรภูมินทร์
ทศนาฉมาจินต์
ฤก็ขึ้นระเบียบเคียง
กิจผองก็รายเรียง
จะเจอะพืชและยุ้งฉาง
พิศดู ณ ตามทาง
ก็เพาะพันธุมัจฉา
ละก็ยากจะพรรณา
ฤก็เห็นจะเพียงพอ
ยะสุดจะเยินยอ
ก็จะเลี้ยงพนอชู "


พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี