กลับหน้ากลัก


 

 

 

     

  

 

 

 

 

 


วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลด แล้วเปิดไฟล์ Thai Plant Names 2006 (โปรกแกรม Microsoft Office Access)
2. ใส่รหัสผ่านฐานข้อมูล : 654321
3. เปิด Form เข้าใช้งาน จะเข้าไปที่หน้า Main Switchboard
4. คลิกปุ่มค้นหาข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ

จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลโดย งานพิพิธภัณฑ์พืช หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่
6 กันยายน 2549
 

ย้อนกลับ | www.rspg.or.th