พืชมีพิษ


 กลับหน้าหลัก
HOME

 

  พืชมีประโยชน์เอนกประสงค์ ส่วนหนึ่งใช้เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเป็นที่พักอาศัย หรือที่เรียกว่าปัจจัยสี่ นอกจากนั้นยังใช้เตรียมเป็นสีแต่งอาหาร เป็นสีย้อมผ้า เตรียมเป็นเครื่องสำอาง ทำน้ำหอม และใช้ปลูกเป็นไม้ร่มเงา เป็นไม้ประดับฯ ทำให้ผู้ปลูก ผู้พบเห็นมีความสุข บางชนิดให้ความร่มรื่นแก่บ้านเรือน ริมถนน สวนสาธารณะ ผู้ที่ผ่านไปมาจะมีความสุขทางจิตใจและสบายตา แต่อาจมีพืชบางชนิดที่มีพิษ พืชพิษบางชนิดจะได้รับพิษจากการสัมผัส เช่น ขนของฝักหมามุ่ย ใบตำแย หนามของพวกกระบองเพชร ฯลฯ หรือจากการถูกยางของพืชบางชนิด เช่น ยางของพวกสาวน้อยประแป้ง พญาไร้ใบ ยางของต้นบอน ฯลฯ
แต่มีพืชพิษอีกจำนวนมากที่ต้องรับประทานเข้าไปจึงจะก่อให้เกิดพิษ เด็กๆ มักได้รับอันตรายจากพืชพิษกลุ่มนี้มากว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็กเล็กๆ ชอบหยิบสิ่งของเข้าปาก ส่วนในผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็น พืชที่ตนเคยนำมารับประทาน เช่น ผักหวานป่า มีข่าวบ่อยๆ ว่าเก็บต้นผิด มาประกอบอาหาร เมื่อรับประทานเข้าไปทำให้เกิดพิษ
 

   

         
             
พิษต่อระบบทางเดินอาหารและระบบหมุนเวียนโลหิต

  รายละเอียดข้อมูลพืช

 

  

 

คลิ๊กในกรอบซ้ายมือเพื่อดูภาพพรรณไม้
ส่วนอื่นสามารถดูได้ที่รายละเอียดข้อมูลพืช