หน้าหลัก  

::: กำหนดการสำคัญ :::
:: กำหนดการประชุมวิชาการ :::

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการวิชาการ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2282-0665, 0-2282-1850
อีเมล์ : rspg2562@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.rspg.or.th/rspg_conference_2562 

 
สถานที่จัดงาน    
ติดต่อเรา    
     
กำหนดการ    
ค่าลงทะเบียน    
วิธีการชำระเงิน    
การนำเสนอผลงาน    
     
รายนามผู้ลงทะเบียน    
รายนามผู้นำเสนอผลงาน