หน้าหลัก  

กรุณาชำระโดยโอนเงินเข้า

**บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา
ชื่อบัญชี ชมรมคณะปฏิบัติงานวิชาการ อพ.สธ.2 เลขที่บัญชี 067-215063-9

 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายภาพใบโอนเงิน มายังอีเมล์
rspg2562@gmail.com

 
สถานที่จัดงาน    
ติดต่อเรา    
     
กำหนดการ    
ค่าลงทะเบียน    
วิธีการชำระเงิน    
การนำเสนอผลงาน    
     
รายนามผู้ลงทะเบียน    
รายนามผู้นำเสนอผลงาน