กระบก  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์
Irvingia malayana  Oliv. ex A.W. Benn.
วงศ์ :   Irvingiaceae
ชื่ออื่น : จะบก  ตระบก  หมากบก  มื่น  มะลื่น  หมักลื่น

 
   
 

 

อบเชย  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดระนอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Cinamomum         bejolghota  (Buch.-Ham.) Sweet
วงศ์ :   Lauraceae
ชื่ออื่น เชียกใหญ่  จวงดง  เฉียด  ฝนเสน่หา  สมุลแว้ง  มหาปราบ

 
   
 

 

สารภีทะเล  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดระยอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Calophyllum inophyllum  L.
วงศ์ :   Guttiferae
ชื่อสามัญ :  Alexandian Laurel
ชื่ออื่น กระทิง  ทิง  เนาวกาน สารภีแนน

 
   
 

 

โมกมัน   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดราชบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Wrightia arborea  (Dennst.)Mabb.
[Wrightia  tomentosa
(Roxb.) Roem.&Schult.]
วงศ์ :   Apocynaceae
ชื่อสามัญ :  Ivory, Darabela
ชื่ออื่น มักมัน  มูกน้อย  มูกมัน

 
   
 

 

พิกุล   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดลพบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Mimusops elengi   L.
วงศ์ :   Sapotaceae
ชื่อสามัญ : Bullet  Wood
ชื่ออื่น : กุน  แก้ว  ซางดง

 
   
 

 

จามจุรี  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดลำพูน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sananea saman  (Jacq.) Merr.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Rain Tree, East Indian Walnut , Monkey Pod
ชื่ออื่น ก้ามกราม  ก้ามกุ้ง  ก้ามปู  ฉำฉา  ลัง  สารสา  สำสา  ตุ๊ดตู่

 
   
 

 

ขะจาว  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดลำปาง
ชื่อวิทยาศาสตร์
Holoptelea integrifolia  (Roxb.) Planch.
วงศ์ :   Ulmaceae
ชื่อสามัญ :  Indian Elm
ชื่ออื่น :  กระเจา กะเชา  กะเซาะ  กระเช้า  กาจอ กาซาว  เจง  ซะเจา พูคาว  มหาเหนียว  และฮางคาว

 
   
 

 

สนสามใบ   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดเลย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pinus kesiya  Royle ex Gordon
วงศ์ :   Pinaceae
ชื่ออื่น :  เกี๊ยะเปลือกแดง  เกี๊ยะเปลือกบาง  จ๋วง  สนเขา

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม