ลำดวน  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Melodorum Fruticosum  Lour.
วงศ์ :   Annonaceae
ชื่ออื่น : หอมนวล

 
   
 

 

อินทนิลน้ำ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสกลนคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Lagerstroemia spesiosa  (L.) Pers.
วงศ์ :   Lythraceae
ชื่อสามัญ : Queen's Flower , Queen's Crape Myrtle , Pride of India
ชื่ออื่น :  ตะแบกดำ  อินทนิล

 
   
 

 

สะเดาเทียม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Azadirachta excelsa  (Jack) Jacobs
วงศ์ :   Meliaceae
ชื่ออื่น :  สะเดาช้าง

 
   
 

 

กระซิก   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสตูล
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dalbergia parvifiora  Roxb.
วงศ์ :   Papilionaceae
ชื่อสามัญ : Black Wood
ชื่ออื่น ครี้  ซิก  สรี้

 
   
 

 

โพทะเล  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Thespesia populnea  ( L.) Sol.ex Corre
a
วงศ์ :   Malvaceae
ชื่อสามัญ : Portia Tree , Cok Tree , Tulip Tree
ชื่ออื่น ปอกะหมัดไพร  ปอมัดไซ  บากู

 
   
 

 

จิกทะเล  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Barringtonia asiatica  (L. ) Kurz
วงศ์ :   Lecythidaceae (Barringtoniaceae)
ชื่ออื่น : โดนเล

 
   
 

 

สัตบรรณ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia scholaris  (L.) R.Br.
วงศ์ :   Apocynaceae
ชื่อสามัญ :  White Cheesewood
ชื่ออื่น :  ตีนเป็ด  พญาสัตบรรณ  หัสบรรณ

 
   
 

 

มะขามป้อม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสระแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Phyllanthus emblica  L.
วงศ์ :   Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ :  Malacca Tree , Emblic Myrabolan
ชื่ออื่น :  กันโตด  กำทวด

 
   
 

 

ตะแบก  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสระบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lagerstroemia floribunda  Jack
วงศ์ :   Lythraceae
ชื่ออื่น : ตะแบกนา  ตะแบกไข่  เปื๋อยนา  เป๋อย  หางค่าง

 
   
 

 

มะกล่ำต้น  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Adenanthera pavonina  L.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Red Sandalwood Tree
ชื่ออื่น :  มะกล่ำตาช้าง  มะหัวแดง  มะโหกแดง

 
   
 

 

มะค่าโมง  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุโขทัย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Afzelia xylocarpa  ( Kurz) Craib.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น :   มะค่าใหญ่  มะค่าหลวง

 
   
 

 

มะเกลือ  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros mollis  Griff.
วงศ์ :   Ebenaceae
ชื่อสามัญ :  Ebony Tree
ชื่ออื่น มักเกลือ  ผีเผา

 
   
 

 

เคี่ยม  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cotylelobium  melanoxylon  (Hook.f) Pierre
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่อสามัญ :  Resak Tembaga
ชื่ออื่น เคี่ยมขาว  เคี่ยมแดง  เคี่ยมดำ

 
   
 

 

มะค่าแต้   เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดสุรินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sindora siamensis  Teijsm.& Miq.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น :  แต้  มะค่าหนาม  มะค่าหยุม

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม