ข่าวกิจกรรมปี  ๒๕๔๗-๒๕๔๙, ๒๕๕๐

 RSPG BOOKSHOP   

 

  คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ปี ๒๕๔๓   ปี ๒๕๕๑ 
ประมวลภาพโรงเรียนที่เข้ารับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตร
ประมวลภาพงานประชุมวิชาการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  เอกสารคู่มือที่เกี่ยวกับความถูกต้องทางพฤกษศาสตร์  
   หลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี ๒๕๕๐
   เวบไซต์ทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  หนังสือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ โดย  ดร. ก่องกานดา ชยามฤต  pdf
หนังสือพิมพ์จิ๋ว (Herbarium News) จากฟอรัมสิ่งพิมพ์ออนไลน์ของสำนักหอพรรณไม้

 

    ข่าวกิจกรรมเรียงลำดับตามวันที่   :  อ่านย้อนหลัง
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อ.เพ็ญศรี พืชพันธ์ .อ.ประสพศรี เตมียบุตร .อ.สมพงษ์ พลสูงเนิน ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ  เดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

   
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อ.เพ็ญศรี พืชพันธ์ .อ.ประสพศรี เตมียบุตร .อ.สมพงษ์ พลสูงเนิน ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ  เดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

   
  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อ.เพ็ญศรี พืชพันธ์ .อ.ประสพศรี เตมียบุตร .อ.สมพงษ์ พลสูงเนิน ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ  เดินทางเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

   
 

ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พ.ต.ท.จรูญ ไชยอินทร์ อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ และ อ.ศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ออกเยี่ยมและติดตามการดำเนินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่

   
  ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๑ อพสธ.ร่วมกับ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) จัดอบรมฝึกปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการคลังข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มที่ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

   
  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ นายพรชัย จุฑามาศ รอง ผอ.อพ.สธ. นายอนุพงส์ อินทปัญญษ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ ร.ร.ปิยชาติพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

   
  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ นายอนุพงส์ อินทปัญญษ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดชลบุรี และระยอง ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท อ.เมือง จ.ชลบุรี

   
  ระหว่างวันที่ ๘- ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  อ.ประไพศรี สุภา ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ โรงเรียนสมาชิกในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

   
  ระหว่างวันที่ ๘- ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  พ.ต.ท.จรูญ ไชยอินทร์ อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนสมาชิกในเขตภาคเหนือตอนบน

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑  อ.จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑  อ.จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑  อ.จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

   
  ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ นางบุษบา จำเดิม  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.งานสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออก จำนวน ๕ โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑  อ.จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนบ้านปลัดมุม อ.สตึกจ.บุรีรัมย์

   
  ระหว่างวันที่ -๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ อพ.สธ.พื้นที่ภาคใต้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ ให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑  อ.จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ ณ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

   
  ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๑ พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ และ อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ  ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๕ โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑  ผศ.ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนชุมชนบ้าปะดัง อ.ปะดังเบซาร์ จ.สงขลา

   
  ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  อ.เพ็ญศรี พืชพันธ์ อ.ประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๖ โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  นายพรชัยจุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย

   
  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑  นายพรชัยจุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   
  เมื่อวันที่  ๑๙-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.ประจำภาคตะวันออก ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสมาชิกภาคตะวันออก จำนวน ๓ โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑  อ.จรัสชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมาชิกจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

   
  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เดินทางงไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

   
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑  อ.จรัสชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม ๑ และ ๒  ณ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  อ.จรัสชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม ๓ ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อ.เมือง จ.ยโสธร

   
  เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต ๒ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนตาขุน  อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ ได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม ๕ ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต ๓ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่  ๑๓-๑๕สิงหาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.ประจำภาคตะวันออก ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสมาชิกภาคตะวันออก จำนวน ๓ โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่  ๑๓-๑๕สิงหาคม ๒๕๕๑  พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ อ.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานโครงการ อพ.สธ.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสมาชิกภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๔ โรงเรียน

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ ได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม ๔ ณ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

   
 

เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ พื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต ๑ และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ อ.ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
  ระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๖/๒๕๕๑ ห้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

   
  มื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต กลุ่ม ๒ บี ณ  โรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี

   
 

เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี   


   
 

เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี   


   
  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๑ นายอนุพงส์  อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสมชิกจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่ม๑ ณ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

   
 

เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร ประธานที่ปรึกษาโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต ๒ กลุ่ม ๒a โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ นายอนุพงส์  อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสมชิกจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่ม๒ ณ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี  จังหวัดหนองบัวลำภู

   
 

เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนสะพือวิทยาคาร  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี   


   
  มื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม ๒๕๕๑ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร ประธานที่ปรึกษาโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต กลุ่ม ๒ โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ ๒๔) อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๑  อ. ประไพศรี  สุภา ที่ปรึกษาและประสานงาน อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

   
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๑ นายพรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  นายอนุพงส์  อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จังหวัดหนองคาย  สกลนคร  นครพนม    ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  จังหวัดหนองคาย

   
  เมื่อวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๑ อ. ประไพศรี  สุภา  ที่ปรึกษาและประสานงาน อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

   
 

เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  อ.ดอนมดแดง  จ.อุบลราชธานี   


   
 

เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี   


   
 

เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองฮาง  อ.ม่วงสิบ  จ.อุบลราชธานี   


   
 

เมื่อวันที่  ๒๒-๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๑  อ.เพ็ญศรี พืชพันธุ์ อ.ประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงานโครงการ อพ.สธ.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสมาชิกภาคเหนือตอนล่าง จำนวน ๔ โรงเรียน

   
 

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี   


   
 

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี   


   
  เมื่อวันที่  ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๑  อ. ประไพศรี  สุภา ที่ปรึกษาและประสานงาน อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

   
 

เมื่อวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๑  อ.ประไพศรี สุภา ที่ปรึกษาและประสานงาน อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ออกเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

   
 

เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านตบหู  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี   


   
 

เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม  และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง  อ.นาจะหลวย  จ.อุบลราชธานี   


   
  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ คณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อ.พระหรหม จ.นครศรีธรรมราช

   
  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์  และนางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  ได้เดินทางไปเยี่ยม  ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  อ.ละหานทราย  จ. บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์  และนางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  ได้เดินทางไปเยี่ยม  ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านแพงพวย  อ.นารอง  จ. บุรีรัมย์

   
  ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๕/๒๕๕๑ ห้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

   
  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์  และนางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  ได้เดินทางไปเยี่ยม  ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านปลัดมุม  อ.สตึก  จ. บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์  และนางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  ได้เดินทางไปเยี่ยม  ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนบ้านคูขาด  อ.สตึก  จ. บุรีรัมย์

   
  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์  และนางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  ได้เดินทางไปเยี่ยม  ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนจารย์วิทยาคาร  อ.ศิขรภูมิ  จ. สุรินทร์ 

   
  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์  และนางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์  ได้เดินทางไปเยี่ยม  ติดตาม  การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนกำแพง  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ 

   
  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๔/๒๕๕๑ ห้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

   
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะได้ไปเยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

   
  มื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนาศึกษา  จังหวัดขอนแก่น

   
  มื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา  จังหวัดขอนแก่น

   
  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายพรชัย  จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.พร้อมคณะได้ไปร่วมประชุมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่องผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวิจิตราวิทยา อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

   
  มื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น

   
  มื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนยางคำพิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น

   
  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ อาจารย์จรัส ชื่นราม ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะได้ไปเยี่ยมติดตามกการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายพรชัย  จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.พร้อมคณะได้ไปร่วมประชุมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่องผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่โรงเรียนชุมพวงศึกษา  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

   
  มื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น

   
  มื่อวันที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนเวียงวงกต  จังหวัดขอนแก่น

   
  มื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนนองกุงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

   
  เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๑  อาจารย์พร้อม  พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

   
 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พื้นที่ภาคใต้ตอนบนพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ  โรงเรียนสมาชิกกลุ่มชุมพรเขต  ในสังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนประชาราชวิทยา ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑  ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนเถินวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

   
  เมื่อวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑  ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลำตะคอง   รุ่นที่ ๑๓/๒๕๕๑ เป็นโรงเรียนสมาชิกฯ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖ แห่ง

   
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ .พ.ต.อ.จรูญ ไชยอินทร์ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสมาชิกจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

   
  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ๑ เขต ๒ ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร ประธานที่ปรึกษาโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ๑ เขต ๑ ณ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร ประธานที่ปรึกษาโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ๑ เขต ๑ ณ โรงเรียนเกาะสมุย   อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

   
  เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑ อาจารย์จรัส  ชื่นราม  ที่ปรึกษาประสานงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ส่วนภูมิภาคประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ได้ไปร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

   
  เมื่อวัน ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯจังหวัดอุดรธานี กลุ่ม ๒ ณ โรงเรียนหนองหัวคูประชานุเคราะห์ จ.หนองคาย

   
  เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯ กลุ่มอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัด

   
  เมื่อวัน ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯจังหวัดหนองคายกลุ่ม ๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จ.หนองคาย

   
  เมื่อวัน ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯจังหวัดหนองคายกลุ่ม ๒ ณ โรงเรียนเซกา จ.หนองคาย

   
  เมื่อวันที่ ๒-๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลำตะคอง     รุ่นที่ ๑๒/๒๕๕๑ เป็นโรงเรียนสมาชิกฯ เขตกรุงเทพมหานค  ๒๑  แห่ง

   
  เมื่อวัน มิถุนายน ๒๕๕๑ นายอนุพงส์ อินทปัญญา ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและให้แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสมาชิกฯจังหวัดสกลนคร นครพนม ณ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า จังหวัดสกลนคร

   
 

เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายพรชัย  จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ประจำพื้นที่ภาคใต้ ได้จัดประชุม ให้แนวทางสาระ : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

   
 

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลำตะคอง     รุ่นที่ ๑๒/๒๕๕๑ เป็นโรงเรียนสมาชิกฯ เขตกรุงเทพมหานค  ๒๑  แห่ง


   
 

ระหว่างวันที่  ๒๖-๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รุ่นที่ ๑๑/๒๕๕๑ ให้แก่โรงเรียนสมาชิกฯ จาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จำนวน  ๑๕  แห่ง  จากจังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ยโสธร  ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ณ  ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลำตะคอง นครราชสีมา    

   
  เมื่อวันที่ ๒๒  - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑  คณะเจ้าหน้าที่จาก อพ.สธ.ได้ร่วมประชุมอบรมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานสาระผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   
 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  นายธานินทร์  สันคะนุช   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกฯ  ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน ที่โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

   
 

เมื่อวันที่  ๑๒-๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ให้แก่โรงเรียนสมาชิกเขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลำตะคอง นครราชสีมา

   
 

เมื่อวันที่  ๖-๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ชลบุรี ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลำตะคอง นครราชสีมา

   
 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายธานินทร์  สันคะนุช   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกฯ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ องค์ประกอบ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน ที่โรงเรียนชุมพวงศึกษา

   
 

เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  -  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลำตะคอง     รุ่นที่ ๘/๒๕๕๑ เป็นโรงเรียนสมาชิกฯจากภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคเหนือ 

   
 

เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐  เมษายน  ๒๕๕๑ อพ.สธ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๓/๒๕๕๑ให้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านใต้   อ. เกาะพะงัน .สุราษฎร์ธานี  เพื่อสร้างความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ  รวมถึงการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเล

   
  เมื่อวันที่  ๒๑-๒๕  เมษายน  ๒๕๕๑  อพ.สธ. จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในสาระ ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๑ ให้แก่สมาชิกฯ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ลำตะคอง นครราชสีมา

   
 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.. ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เดินทางไปโรงเรียนวัดโพธิยาราม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  เพื่อเยี่ยมและดูความพร้อมเป็นครั้งที่ ๒ ในการเตรียมการก่อนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๕๑

   
 

เมื่อวันที่  ๗-๑๑  เมษายน  ๒๕๕๑  ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลำตะคอง     รุ่นที่ ๖/๒๕๕๑ รวม  ๗๖  คน การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในสาระ  ๕  องค์ประกอบ ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

   
 

เมื่อวันที่  ๑๗-๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๑ อพ.สธ. จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รุ่นที่ ๕/๒๕๕๑ ให้แก่ ร.ร.สมาชิกในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  หนองคาย  สุโขทัย  และกรุงเทพมหานครณ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๑  อ.ประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

   
  เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๑  อ.ประสพศรี เตมียบุตร ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


   
  เมื่อวันที่  ๑๓-๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๑  อพ.สธ.จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๒๕๕๑" ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑  อ.ประไพศรี สุภา  อ.พร้อม พรหมภู่ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมประชุมกับโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ กลุ่ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ณ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

   
  เมื่อวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๕๑  เจ้าหน้าที่และวิทยากร ประจำ อพ.สธ.พื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดโพธิยาราม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  เพื่อเยี่ยมและดูความพร้อมในการเตรียมการก่อนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  งานวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๕๑

   
  ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๕๑ ห้กับโรงเรียนสมาชิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
     
 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l แถบสี I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร