พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

 


 
 

กระดูกอึ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Dicerma biarticulatum (L.) DC
วงศ์ : Leguminosae-caecalpinodeae
ชื่อสามัญ
: -
ชื่ออื่น
:
 กระดูกอึ่ง (จันทบุรี)
ลักษณะทั่วไป :
  การเจริญเติบโตลำต้นกึ่งตั้ง สูง 40-50 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางต้น 3.0-7.2 มิลลิเมตร ลำต้นและกิ่งมีสีเขียวปนน้ำตาลแดง มีปุยขนสีขาวสั้นๆปกคลุมหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกมี 3 ใบย่อย (trifoliate) รูปร่างใบแบบขอบขนานแกมรูปไข่กลับ (obovate-oblong) ใบบนสุดกว้าง 0.8-1.0 เซนติเมตร ยาว 2.0-2.5 เซนติเมตร ใบข้างกว้าง 0.6-0.8 เซนติเมตร ยาว 1.8-2.2 เซนติเมตร ก้านใบยาว 0.7-1.0 เซนติเมตร หน้าใบไม่มีขน หลังใบมีขนสั้นๆจำนวนมากสังเกตได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย ขอบใบมีขนครุย (ciliate) หูใบ (stipule) มีสีน้ำตาลแดง ออกดอกที่ปลายยอด และตาข้าง กลีบดอกสีชมพูอ่อนแกมม่วง ช่อดอกยาว 10.8-14.1 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบนคอดหักเป็นข้อๆมี 1-2 ข้อ ฝักมีขนสั้นๆปกคลุมหนาแน่น เมล็ดมีขนาดกว้าง 2.9-4.3 มิลลิเมตร ยาว 4.6-6.6 มิลลิเมตร หนา 1.3-1.6 มิลลิเมตร ในพื้นที่ภาคใต้ออกดอกติดเมล็ดช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
ประโยชน์ :  เป็นอาหารสัตว์ กระบือ

 
   

      .................................................................................................................................................

www.rspg.thaigov.net