พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

   
ญ้ากาบไผ่
Setaria palmifolia (Koen.) Stapf.
ญ้ากับแก
Paspalum longifolium Roxb.
หญ้ากุศลา
Panicum cambogiense Balansa
หญ้าโกรก
Eragrostis burmanica Bor.
     
หญ้าข้าวป่า
Mnesithea glandulosa (Trin.) Kon. & Sos.
ญ้าข้าวนก
Echinochloa colona (L.) Link
 
หญ้าแขม
Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) Veldkamp
หญ้าแขมโคก
Bothriochloa glabra Stapf.
 
         
ญ้าแขมโคกเล็ก
Botriochloa caucasica (Trin)C.E.Hubb
ญ้าเขียว
Brachiaria paspaloides (Presl.) C.E. Hubb.
ญ้าข่มคา
Microstegium ciliatum (Trinius) A. Camus
ญ้าขุนยวม
Chloris dolichostachya Lagasca.
หญ้าขน
Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf.
 
ญ้าขนหนู
Panicum elegantissimum
Hook. f.
หญ้าขนหมอยแม่ม่าย
Centotheca latifolia (Osb.) Trin.
 
หญ้าโขมง
Andropogon chinensis (Nees) Merr.
         
 หญ้าไข่แมงดา
Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.
 หญ้าไข่เหาหลวง
Panicum notatum  Retz.
 
 หญ้าไข่เห็บเล็ก
Eragrostis tenella (L.) P. Beauv.ex Roem et.Schult
 หญ้าง๊าด
Cyrtococcum accrescens (Trin.) Stapf
...................................................................................................................................................
ข้อมูลเรื่องพืชอาหารสัตว์ : จากเวบไซต์ของกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/native_grass/native_grass.htm
ขอได้รับความขอบคุณมาณ โอกาสนี้

www.rspg.thaigov.net