พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

       
กระโดน
Careya sphaerica  Roxb.
 
กรุงเขมา
Cissampelos pareira L. var. hirsutus (Buch. ex. DC) Ferman
กินกุ้งน้อย
Murdannia nudiflora  (L.) Brenan
 
กล้วยเต่า
Polyalthia debilis  (Pierre) Finet et. Gagnep.
       
โคลงเคลงยวน
Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.
 
คำเตี้ย
Polygala chinensis  L.

 
ดอกครุย
Strophioblachia fimbricalyx Boerl. var. cordifolia (Airy shaw) H.S. Kiu
โด่ไม่รู้ล้ม
Elephantopus scaber  L.

 
       
ตดหมูตดหมา
Paederia linearis  Hook. f.
 
เถาย่านาง
Tiliacora triandra (Colebr.)Diels
 
นมน้อย
Polyalthia evecta (Pierre) Finet et. Gagnep.
บุหงานรา
Thysanostigma siamensis J.B. Imla
       
ปอด่อน
Helicteres hirsuta Lour.
ผักหวานนก
Sauropus hirsutus
Beille
ผักหวานบ้าน
Sauropus androgynus (L.) Merr.
ผักปลาบ
Commelina bengalensis L.
          
ผักปลาบนา
Cyanotis axillaris Roem. and Schult
ผักปลาบดอย
Cyanotis fasiculata Schult.
 
ผักปลาบใบแคบ
Commelina diffusa Burm.f.
 
ฟ้าทะลายโจร
Andrographis paniculata (Burn. f.) Wall. ex Nees
       
โมกเครือ
Aganosma marginata (Roxb.) G. Don
ย่าพาโหม
Paederia scandens (Lour.) Merr.
 
ยอเถื่อน
Morinda elliptica Ridl.
 
แววมยุรา
Torenia fournieri  Lind. ex Fourn.
 
          
ส่องฟ้าดง
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin
ส้มลม
Aganonerion polymorphum Pierre. ex. Spire
สันโสก
Clausema excavata Burn.f.
 
หญ้าสามคม
Scleria levis  Retz.
 
   
เอื้องหมายนา
Costus speciosus (Koen.) Sm.
 
อบเชยเถา
Atherolepis pierrei Cost. var. glabra Kerr
   
...................................................................................................................................................
ข้อมูลเรื่องพืชอาหารสัตว์ : จากเวบไซต์ของกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/native_grass/native_grass.htm
ขอได้รับความขอบคุณมาณ โอกาสนี้

www.rspg.thaigov.net