พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

 


 
 

เกล็ดปลาหมอ

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Phyllodium elegans (Lour.) Desv.
วงศ์ : Leguminosae-caecalpinodeae
ชื่อสามัญ
:
 
ชื่ออื่น : เกล็ดปลาหมอ (บุรีรัมย์) กาสามปีกกลาง (สระบุรี) (ปราจีนบุรี);หญ้าเกล็ดลิ่น (ภาคเหนือ,ภาคใต้); หางลิ่น (สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะทั่วไป :
  ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงสูง 1.1 – 1.6 เมตร ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.7 – 16.2 มิลลิเมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยใบบนสุดรูปไข่ (ovate) กว้าง 5.2 - 7.6 เซนติเมตร ยาว 9.6 - 14.5 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2.5 - 4.1 เซนติเมตร ใบย่อยด้านข้างรูปรีเบี้ยว กว้าง 2.9 - 4.4 เซนติเมตร ยาว 4.6 - 7.1 เซนติเมตร ก้านใบย่อยด้านข้างสั้นมาก คือ 1 - 2 มิลลิเมตร หลังใบมีขนปกคลุมหนาแน่นมากกว่าหน้าใบ เช่นเดียวกับก้านใบและฝักมีขนปกคลุมหนาแน่นมาก ออกดอกที่ยอดและซอกใบ ช่อดอกรวมยาว 27.9 - 4.7 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยมีใบประดับลักษณะคล้ายเกล็ดปลาประกบหุ้มไว้ 2 ใบ ใบประดับทั้งสองกว้าง 1.1 – 1.6 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2.0 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวนวล อับเรณู (anther) สีเหลืองอ่อน ก้านเกสรเพศผู้ (filament) สีขาวนวล ส่วนเกสรตัวเมียและก้านเกสรมีสีขาวนวลออกเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนออกเหลือง มีขนสั้นๆจำนวนมาก ผลเป็นฝักแบนยาว 1 – 1.5 เซนติเมตร กว้าง 3 - 4 มิลลิเมตร หักได้เป็นข้อๆ ฝักมี 1 - 4 ข้อ
ประโยชน์ :  
 อาหารสัตว์ โค กระบือ เป็นพืชสมุนไพร ยาพื้นบ้าน ใช้รากต้มน้ำดื่ม แก้โรคตับ (อาการผิดปกติของตับ) ผสมกับรากกระดูกอึ่ง รากกาสามปีกใหญ่ รากโมกมันและรากหางหมาจอก ต้มน้ำดื่มแก้คุณไสย (อาการผอมแห้ง ใจสั่น บางเวลาเพ้อคลั่ง ร้องไห้) (วงศ์สถิตย์ และคณะ, 2543)

 
   

      .................................................................................................................................................

www.rspg.thaigov.net