พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

 

 
 

กรุงเขมา

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Cissampelos pareira L. var. hirsutus (Buch. ex. DC) Ferman
วงศ์ :
ชื่อสามัญ : 
ชื่ออื่น :
ลักษณะ

ประโยชน์ :  

 
   

      .................................................................................................................................................

www.rspg.thaigov.net