พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

 

 
 

ดอกครุย

ชื่อวิทยาศาสตร์
:
Strophioblachia fimbricalyx Boerl. var. cordifolia (Airy shaw) H.S. Kiu
วงศ์ :
ชื่อสามัญ : 
ชื่ออื่น :
ลักษณะ

ประโยชน์ :  

 
   

      .................................................................................................................................................

www.rspg.thaigov.net