--- กลับหน้าหลัก -- ย้อนกลับหน้าเดิม
 
    
   
 
ปี 2555
 
 

 

 
 
 
  3 กันยายน 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนบ้านโตน ตรัง
  1 กันยายน 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) พังงา
  29 สิงหาคม 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีหาร(เพชรานุกูลกิจ) ปัตตานี
  28 สิงหาคม 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนบ้านช่องแมว ปัตตานี
  27 สิงหาคม 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนบ้านเจาะกือแย ปัตตานี
  8 สิงหาคม 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนบ้านสวน พัทลุง
  7 สิงหาคม 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนบ้านควนประ นครศรีธรรมราช
  6 สิงหาคม 2556   เยี่ยมให้คะแนนโรงเรียนคันธทรัพย์ ชุมพร
  14 กรกฏาคม 2556   เยี่ยมโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร
  13 กรกฏาคม 2556   เยี่ยมโรงเรียน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง
  11 กรกฏาคม 2556   เยี่ยมโรงเรียน จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง
  10 กรกฏาคม 2556   เยี่ยมโรงเรียน จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  9 กรกฏาคม 2556   เยี่ยมโรงเรียนจุลสมัย จ.สงขลา
  30 เม.ย. -2 พ.ค. 2556   อบรมปฏิบิตการฯ สุราษฎร์ธานี 2/2556
  28-29 มีนาคม 2556   ประชุมกลุ่มฯ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  26-27 มีนาคม 2556   ประชุมกลุ่มฯ จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่
  4-7 มีนาคม 2556   อบรมการจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น 3/56 จ.พังงา
  1-2 มีนาคม 2556   ประชุมกลุ่มฯ จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา
  27-28 กุมภาพันธ์ 2556   ประชุมกลุ่มฯ จังหวัดชุมพร
  20-21 กุมภาพันธ์ 2556   ประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่  2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  18-19 กุมภาพันธ์ 2556   ประชุมกลุ่มฯ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช
  14-17 มกราคม 2556   อบรมการจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665