--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  26 ธันวาคม 2562   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-มทร.ก.
  23 ธันวาคม 2562   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-ม.มหิดล
  13 ธันวาคม 2562   ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ อพ.สธ.-มรภ.อบ.
  11 ธันวาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ราชกรุ๊ป
  9 ธันวาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ม.ร.
  3 ธันวาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทส.
  20 พฤศจิกายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มส.
  16 ตุลาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มจ.
  7 ตุลาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มอ.
  17 กันยายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทอ.
  16 กันยายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กทม.
  22 สิงหาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมการพัฒนาชุมชน
  30 กรกฎาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.อีสาน
  23 กรกฎาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปม.
  11 กรกฎาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มมส.
  9 กรกฎาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-อสส.
  4 กรกฎาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สจล.
  17 มิถุนายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร
  5 มิถุนายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  31 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.สุวรรณภูมิ
  30 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  30 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กฟผ.
  27 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ม.ศิลปากร
  15 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มช.
  14 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน มทร.ล้านนา
  8 พฤษภาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทช.
  23 เมษายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ม.ขอนแก่น
  18 เมษายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.นครศรีธรรมราช
  10 เมษายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ตชด.
  9 เมษายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ชป.
  5 เมษายน 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กรมการแพทย์
  3 เมษายน 2562   ข่าวการบรรยายงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-จ.หนองคาย
  22 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–สพภ.
  20 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นทพ.
  19 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ปท.
  18 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ม.สวนดุสิต
  15 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สป.ทส.
  13 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี
  13 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–วว.
  11 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กสก.
  5 มีนาคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–มร.อด.
  25 กุมภาพันธ์ 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–วศ.
  5 กุมภาพันธ์ 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทร.
  23 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สอน.
  23 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สถ.
  18 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-กปม.
  16 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–มรว.
  11 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จว.ลป.
  9 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–อ.อ.ป.
  8 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–อภ.
  7 มกราคม 2562   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–มทร.พ.
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665