หน้าหลัก  

::: กำหนดการสำคัญ :::
:: กำหนดการประชุมวิชาการ :::

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายขจรศักดิ์ วรประทีป
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"
โทรศัพท์/โทรสาร : อพ.สธ. สวนจิตรลดา 0-2282-0665, 0-2282-1850
อพ.สธ. คลองไผ่ 0-4432-3388
อีเมล์ : rspg2560@gmail.com หรือ khajornsakw@gmail.com
http://www.khajornsak.net/rspgconference2017

 
สถานที่จัดงาน    
ติดต่อเรา    
     
กำหนดการ    
ค่าลงทะเบียน    
วิธีการชำระเงิน    
การนำเสนอผลงาน    
     
รายนามผู้ลงทะเบียน    
รายนามผู้นำเสนอผลงาน