หน้าหลัก  

ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8

     
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ระยะเวลา ค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2560 1,500 บาท
ลงทะเบียนหลังกำหนด 1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 2,000 บาท
     
เมื่อลงทะเบียนท่านจะได้รับ
1 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและซีดีเรื่องเต็ม
2 อาหารว่าง
3 ถุงผ้าที่ระลึก
 
**ลงทะเบียน
 
สถานที่จัดงาน    
ติดต่อเรา    
     
กำหนดการ    
ค่าลงทะเบียน    
วิธีการชำระเงิน    
การนำเสนอผลงาน    
     
รายนามผู้ลงทะเบียน    
รายนามผู้นำเสนอผลงาน