หน้าหลัก  

กรุณาชำระโดยโอนเงินเข้า

**บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา
ชื่อบัญชี
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บัญชี 1  เลขที่บัญชี  067-202057-5   
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 0-2282-0665 หรือ 0-2282-1850

เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน โดยการสแกนหรือถ่ายภาพใบโอนเงิน ส่งไปทาง
1. เว็บไซต์ http://www.khajornsak.net/rspgconference2017
2. อีเมล์: rspg2560@gmail.com
3. ทางโทรสาร หมายเลข 0-2282-0665, 0-2282-1850

 
สถานที่จัดงาน    
ติดต่อเรา    
     
กำหนดการ    
ค่าลงทะเบียน    
วิธีการชำระเงิน    
การนำเสนอผลงาน    
     
รายนามผู้ลงทะเบียน    
รายนามผู้นำเสนอผลงาน