กระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่ง


 "...ต้องจำไว้นะ ว่างานทุกอย่างนั้นน่ะ มีด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเหรียญบาท งานด้านหน้านั้นมีคนทำแยะ และแย่งกันทำ เพราะมีผลเห็นได้ชัดและก็ปูนบำเหน็จกันได้เต็มที่ แต่งานด้านที่ไม่ปรากฎแก่สายตาคนน่ะ ต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริงๆ จึงจะทำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังนั่นน่ะ เป็นงานปิดทองหลังพระ และต้องยอมรับว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทน นอกจากความภูมิใจในการทำงานในหน้าที่ของตน จำไว้อีกอย่างหนึ่งคือ งานของพระมหากษัตริย์ที่แท้ส่วนใหญ่เป็นงานด้านหลัง..."
 

พระราชดำรัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕
 

พระราชดำรัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๐

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์

พระราชดำรัส ๖๐ ปีทรงครองราชย์ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

พระราชดำรัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔

พระราชดำรัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๙

พระราชดำรัสในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๘

พระราชดำรัสเกี่ยวกับงานด้านพันธุศาสตร์

พระราชดำรัสด้านการเกษตร