= แฟ้มภาพการปฏิบัติงาน =

สำรวจพรรณไม้ 1

  สำรวจพรรณไม้ 2

  สำรวจสัตว์น้ำ

  สำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

  สำรวจเห็ดรา

  สำรวจแพลงก์ตอน

  สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  สำรวจน้ำและดิน

            การสำรวจพรรณไม้  บนเกาะพระทอง มีท่าน อาจารย์ ดร. จำลอง เพ็งคล้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ อพ.สธ. และประธานคณะปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  เป็นผู้นำทีมสำรวจ 

หน้าหลัก     Home


ทั้งหมด 45 ภาพ

 
Start Over