= แฟ้มภาพการปฏิบัติงาน =

สำรวจพรรณไม้ 1

  สำรวจพรรณไม้ 2

  สำรวจสัตว์น้ำ

  สำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

  สำรวจเห็ดรา

  สำรวจแพลงก์ตอน

  สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  สำรวจน้ำและดิน

       การสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน นำทีมโดยคณะปฏิบัติงานวิทยาการจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย เจ้าหน้าที่ นสร. และสถาบันการศึกษาอื่นๆ   

หน้าหลัก     Home


ทั้งหมด 18 ภาพ

 
Start Over