= แฟ้มภาพการปฏิบัติงาน =

สำรวจพรรณไม้ 1

  สำรวจพรรณไม้ 2

  สำรวจสัตว์น้ำ

  สำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

  สำรวจเห็ดรา

  สำรวจแพลงก์ตอน

  สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  สำรวจน้ำและดิน

       การสำรวจสัตว์น้ำ นำโดยคณะปฏิบัติงานวิทยาการจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และคณะปฏิบัติงานจากหน่วยงานของกองทัพรือ  

หน้าหลัก     Home


ทั้งหมด 29 ภาพ

 
Start Over