ดอนญ่า "ควีนสิริกิติ์"

Mussaenda Philippica Queen Sirikit

 

วงศ์ : Rubiaceae

 

  อนญ่าควีนสิริกิติ์    ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า

             ย้อนกลับ                                                                                              โดย  ศ. พิเศษ ดร.ประชิด วามานนท์
 

             ดอนญ่า "ควีนสิริกิติ์"  เป็นไม้พุ่มประดับ ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี ลักษณะเด่นคือ กลีบดอกทั้ง ๕ มีขนาดใหญ่ทั้งหมด สีชมพูอ่อน ขอบสีชมพูเข้ม
          เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ.๑๙๖๓ ( พ.ศ.๒๕๒๖) มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ UP ได้ทำการผสมพันธุ์ดอนญ่าชุดนี้ เลี้ยงรอดสวยอยู่ ๒ ต้น ที่นำเข้าถวายให้สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรในหมู่นักข่าว เจ้าหน้าที่สถานทูตและผู้เชี่ยวชาญผู้ทำการผสมพันธุ์ของมหาวิทยาลัย UP จึงทรงโปรดพระราชทานนาม Dona Queen Sirikit  ต้นที่กลีบรองเรียบสีชมพู ดอกรูปดาวสีเหลืองสวยกว่าอีกต้นหนึ่ง แล้วทางมหาวิทยาลัยก้นำอีกต้นหนึ่งทำลาย เพื่อไม่ให้ดอนญ่าชุดนี้เหลือเป็นที่สงสัยกันต่อไป เป็นความประสงค์ของฟิลิปปินส์ที่จะมีชื่อไว้เฉพาะต้นที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติและเด่นที่สุดของชนิดพันธุ์นี้ตลอดมา นี่คือที่มาของชื่อ ดอนญ่า ควีนสิริกิติ์โดยปกติฟิลิปปินส์จะให้เกียรติขนานนามดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ๆ ตามชื่อสุภาพสตรีมายเข ๑ ของประเทศเขาเท่านั้น
          ดอนญ่า ควีนสิริกิติ์  Mussaenda Dona Queen Sirikit    เป็นลูกผสม ระหว่าง M. Dona Luz Mag Say Say   กับ M. philippica   var. Aurora Sulit    มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์  คือ เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 1-3 เมตร ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี ปลายแหลม ขนาดกว้าง 4-6 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อมีใบประดับขนาดใหญ่รองรับ สีชมพูอ่อน ขลิบขอบด้วยสีชมพูเข้มเกือบแดง ดอกย่อยสีเหลือง ขนาดเล็ก มี 5 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม

    

    ควีนสิริกิติ์ดอนญ่า
ชมชื่นชมพูสี
ฟิลิปปินส์ถิ่นที่
เปรมปริ่มสิทธิ์จิตทึ้ง

พฤกษ์ศรี
นี่ซึ้ง
ผกาคลี่ นามเอย
ทั่วทั้ง ไทยเทอญ

 


  อนญ่าควีนสิริกิติ์     ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า