ดอนญ่า "ลูซ แม็กไซไซ"
Mussaenda Dona Luz Mag say say.

 

วงศ์ : Rubiaceae

 

  อนญ่าควีนสิริกิติ์    ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า

             ย้อนกลับ   โดย  ศ. พิเศษ ดร.ประชิด วามานนท์
 
 

             ดอนญ่า ลูซ แม็กไซไซ ( Mussaenda Dona Luz Mag Say Say. ) สีชมพูเข้ม (dark pink)  เป็นลูกผสมระหว่าว M.Philippica var. Aurora  Sulit    สีขาว  กับ  M. erythrophylla  (M.Trining  ) สีแดง    ( สำหรับ M. erythrophylla   มุสซาเอ็นดาเอะรีโธรฟิลลา  กลีบรองชั้นเดียว สีแดง ดอกเกษรรูปดาวสีขาว พันธุ์ถิ่นเดิมอยู่ในอแอฟริกา ฟิลิปปินส์นำมาตั้งชื่อสามัญ เรียกว่า Dona Tringing เพื่อเป็นเกียรติภรรยาประธานาธิบดี Roxas ของฟิลิปปินส์ ทำให้เกิดสับสนคิดไปว่า ไม้ต้นนี้ถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์ เราเรียกดอนญ่าแดงมาผสมกับดอนญ่าขาว จึงได้ลูกผสมใหม่นี้ ) ลักษณะของดอนญ่าลูซแมกไซไซ มีช่อดอกรวมก้านเดี่ยว ๓-๕ ช่อ แยกช่อเล็ก ๓-๔ ช่อ และช่อหนึ่งมีกลีบดอกซ้อน ๓-๕  กลีบ กลมบนปลายแหลมสีชมพูเข้ม ขนาด ๕ x ๗ ซม. ถึง ๒.๕ x ๓.๕  ซม. ดอกเษรรูปดาว ๕ แฉก  สีเหลืองขนาด ๑-๕ ซม. ดอกดกมาก เป็นที่ตื่นเต้นในระยะนั้น จึงตั้งชื่อให้มาดาม ภรรยาประธานาธิบดี แม็กไซไซ 


 
  อนญ่าควีนสิริกิติ์  ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า