พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

ก้นบึ้งเล็ก
Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl. ex Gagnep.

แกลบหนู
Dendrolobium lanceolatum (Dunn) Schindl.

เกล็ดหอย
Desmodium triflorum  (L.) DC.
 

แก้วมือไว
Pterolobium integrum  Craib.
 

กระดูกอึ่ง
Dicerma biarticulatum (L.) DC
 

กาวกะปอม
Rhynchosia minima  (L.) DC.
 

เกล็ดปลาช่อน
Phyllodium pulchellum (L.) Desv.

เกล็ดปลาหมอ
Phyllodium elegans (Lour.) Desv.

  

 

 

  

ขางคันนา
Desmodium heterocarpon  (L.) DC.ssp. heterocarpon  var.
strigosum 
Van Meeuwen
 

ขางครั่ง
Dunbaria bella
 L.


 

เขม่าเหล็ก
Dendrolobium triangula
re (Retz.)Schindl.subsp.
cephalotoides (Craib) Ohashi
 

ครามดอย
Indigofera cassioides Rottl.ex DC.

 

ครามเครือ
Indigofera hendecaphylla Jacq.

 

เชียดน้อย
Desmodium heterocarpon (L.) ssp. angustifolium (Craib) Ohashi

ไชหิน
Droogmansia godefroyana (Kuntze) Schindl.
 

ชุมเห็ดเล็ก
Senna occidentalis (L.) Link

 

ชุมเห็ดไทย
Cassia tora  L.

 

ตาลส้านดอย
Desmodium renifolium var. renifolium (L.) Schindl.
 

ถั่วเสี้ยนป่า
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. var.
subspicata (Benth.) Maesen

ถั่วคนทิดิน
Desmodium heterocarpon (L.) DC ssp. heterocarpon var. heterocarpon H. Ohashi

...................................................................................................................................................
ข้อมูลเรื่องพืชอาหารสัตว์ : จากเวบไซต์ของกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.dld.go.th/nutrition/exhibision/native_grass/native_grass.htm
ขอได้รับความขอบคุณมาณ โอกาสนี้

www.rspg.thaigov.net