--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  29 ธันวาคม2558   งานทำบุญตักบาตรและกิจกรรมนันทนาการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
  21 ธันวาคม2558   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 121
  20 ธันวาคม2558   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมกิจกรรม
วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า เทิดไท้องค์ราชันฯ
  9-13 ธันวาคม2558   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมงานเกษตรแฟร์ปากช่อง ปี 2558
ณ ไร่สุวรรณ
  5 ธันวาคม2558   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
  1-4 ธันวาคม2558   ร้านหยาดป่า จัดบูธ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ
  26 พฤศจิกายน 2558   อบต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
  23 พฤศจิกายน 2558   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
  19 พฤศจิกายน 2558   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  18 พฤศจิกายน 2558   คณะผู้บริหารโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
  14 พฤศจิกายน 2558   สำนักงานศาลยุติธรรม
  12 พฤศจิกายน 2558   คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา
  3,10 พฤศจิกายน 2558   นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
  28 ตุลาคม 2558   ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องที่ 3-4 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
  27 ตุลาคม 2558   ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 จัดโดย มทส.
  9 ตุลาคม 2558   อบต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
  7 ตุลาคม 2558   นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  25 กันยายน 2558   กองการสัตว์และเกษตร
  22 กันยายน 2558   สมาชิกและผู้นำชุมชน อบต.ท่ากระชับ จ.นครปฐม
  15 กันยายน 2558   นักเรียน รร.รุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา
  14 กันยายน 2558   กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหัวกุญแจ จ.ชลบุรี
  14 กันยายน 2558   เยาวชนและนักเรียนนำโดยโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา
  8 กันยายน 2558   อบต.นาคำ จ.อุบลราชธานี
  8 กันยายน 2558   บุคลากร รร.บ้านควนไทรงาม จ.ระนอง
  6 กันยายน 2558   เด็กและเยาวชน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  3-4 กันยายน 2558   นักเรียน รร. ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี
  27 สิงหาคม 2558   บุคลากร รร. สมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
  21 สิงหาคม 2558   นักเรียน รร. ประสารวิทยา จ.นครราชสีมา
  20 สิงหาคม 2558   วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
  14 สิงหาคม 2558   นักศึกษา กศน.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
  10 สิงหาคม 2558   โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
  7 สิงหาคม 2558   นักเรียน รร. รุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา
  4 สิงหาคม 2558   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 120
  20 กรกฎาคม 2558   นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  15 กรกฎาคม 2558   คณะกรรมการเครือข่ายอุตสาหกรรมหม่อนไหมขอนแก่น
  11 กรกฎาคม 2558   โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
  10 กรกฎาคม 2558   นักศึกษาฝึกงานจากสถานีวิจัยลำตะคอง
  8 กรกฎาคม 2558   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
  5 กรกฎาคม 2558   โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  27-28 มิถุนายน 2558   คณะนักเรียน นำโดย มทร. สุวรรณภูมิ
  19 มิถุนายน 2558   ผู้เข้าอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่น 9-2558
  18 มิถุนายน 2558   กศน.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  13 มิถุนายน 2558   ปตท. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
  4 มิถุนายน 2558   กฟฝ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
  2 มิถุนายน 2558   กศน.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
  29 พฤษภาคม 2558   ร.ร.สมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์
  10 พฤษภาคม 2558   ร.ร.เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  24 เมษายน 2558   สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  22 เมษายน 2558   กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  9 เมษายน 2558   คณะจากเทศบาลตำบลเลาขวัญ จังหวัดสระบุรี
  27 มีนาคม 2558   อบต. ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
  20 มีนาคม 2558   บุคลากรศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1
  16 มีนาคม 2558   คณะอาจารย์โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม จ.นครราชสีมา
  12 มีนาคม 2558   เกษตรกร อ.คง จ.นครราชสีมา
  9 มีนาคม 2558   อบต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  2 มีนาคม 2558   นักเรียน ร.ร. นิยมมิตรวิทยาคาร
  24 กุมภาพันธ์ 2558   นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  13 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำฯ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคลองไผ่
  11 กุมภาพันธ์ 2558   ครูและนักเรียน ร.ร. กมลวิชญ์ศึกษา จ.นครราชสีมา
    5 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นนทบุรี
  3 กุมภาพันธ์ 2558   โครงการอบรมการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีฯ จ.นครราชสีมา
  22 มกราคม 2558   ครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ
  21 มกราคม 2558   นักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา
  15 มกราคม 2558   สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มภร.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
  9 มกราคม 2558   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
  8 มกราคม 2558   ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.อ่างทอง
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665