พฤกษ์  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อวิทยาศาสตร์
Albizia lebbeck  (L.) Benth.
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ : Indian Walnut
ชื่ออื่น มะขามโคก  มะรุมป่า ซึก

 
   
 

 

ช้างน้าว  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Ochna integerrima  (Lour.) Merr.
วงศ์ :   Ochnaceae
ชื่ออื่น ช้างโน้ม  ช้างโหม  กำลังช้างสาร  ขมิ้นพระต้น  ตาลเหลือง

 
   
 

 

กระพี้จั่น  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Millettia  brandisiana  Kurz
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่ออื่น จั่น  ปี้จั่น

 
   
 

 

ศรียะลา  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดยะลา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Saraca    thaipingensis  Cantley ex Prain
วงศ์ :   Leguminosae
ชื่อสามัญ :  Yellow Saraca
ชื่ออื่น โสกเหลือง โสกป่า  โสกน้ำ  โสกใหญ่

 
   
 

 

กระบาก  เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล  จังหวัดยโสธร
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anisoptera costata  Korth.
วงศ์ :   Dipterocarpaceae
ชื่ออื่น : กระบากขาว  กระบากโคก  กระบากดำ  กระบากช่อ

 
   
 
ข้อมูลได้จาก  หนังสือต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ในวโรกาส ๗๒ พรรษามหาราชินี จัดทำโดยสภาสตรีแห่งชาติ พิมพ์โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม