พืชมีพิษ


   กลับหน้าหลัก HOME

   
ญ้าชันกาด
Panicum repens  L.
 
ญ้าดอกเลา
Massia triseta (Nees) Balansa
 
หญ้าดอกแดง
Melinis repens (Willd.) Zizka
 
หญ้าดอกเบา
Setaria flavidum (Retz.) A. Camus
     
หญ้าดอกห่าง
Setaria flavidum (Retz.) A. Camus
ญ้าตองกง
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem) Honda
หญ้าตีนนก
Eleusine indica (L.) Gaertn.
 
หญ้าตีนนกเล็ก
Digitaria longiflora (Retz.) Pers
 
         
ญ้าตีนกา
Brachiaria distachya (L.) Stapf
ญ้าต้นติด
Brachiaria reptans ( L.) Gard. & CE. Hubb.
ญ้าถอดปล้อง
Hymenachne acutigluma (Steudel) Gilliand
ญ้านก
Leptochloa panicea (Retz.) Ohawi.
หญ้านกต้นเขียว
Echinochloa picta (Koening) New. Comb.inded
ญ้านวลน้อย
Zoysia matrella (L.) Merrill
 
หญ้านมหนอน
Paspalum conjugatum Bergius
 
หญ้าใบไผ่
Acroceras munroanum (Balansa) Henr.
     
 หญ้าใบมัน
Axonopus compressus (Swartz.) Beauv.
  หญ้าใบพายใหญ่
Brachiaria ramosa
(L.) Stapf
 
  หญ้าปลัก
Alloteropsis semialata (R.Br.) Hitchc.
หญ้าปากควาย
 Dactyloctenium aegyptium  (L.) Willd.

www.rspg.thaigov.net