--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 

 
 
  25 ธันวาคม 2558   ข่าวการบรรยายให้ความรู้การอนุรักษ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.นครราชสีมา
  16 ธันวาคม 2558   ข่าวบรรยายและเชิญชวนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน (กลุ่มภาคอีสาน)
  4 ธันวาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.ตรัง
  3 ธันวาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.พัทลุง
  25 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการประชุมและติดตามงาน อพ.สธ.-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  25 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการประชุมคณะอนุกรรมการปราชญ์ชาวบ้าน ครั้งที่ 1
  24 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการเชิญชวน อปท.มทร.ล้านนา จ.ตาก
  24 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-จ.ตาก
  23 พฤศจิกายน 2558   ข่าวประชุมระเบียบปฏิบัติเข้าพื้นที่ป่าชุมชน ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
  16 พฤศจิกายน 2558   ข่าวเปิดศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
  16 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย
  12 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการเชิญชวน อปท. จ.นครนายก
  11 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. - นทพ.
  9 พฤศจิกายน 2558   ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงาน เชิญชวน จ.สมุทรปราการ สนองพระราชดำริ
  29 ตุลาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.เลย
  28 ตุลาคม 2558   ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานเรื่องธนาคารเชื้อพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
  6 ตุลาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.ร้อยเอ็ด
  5 ตุลาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.บุรีรัมย์
  25 กันยายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.สุรินทร์
  22 กันยายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.เชียงราย
  15 กันยายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.มหาสารคาม
  14 กันยายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  4 กันยายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.อุบลราชธานี
  3 กันยายน 2558   การประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ อบต.โนนโหน
  29 สิงหาคม 2558   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  26 สิงหาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- มรภ.สวนดุสิต
  26 สิงหาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- องค์การสวนสัตว์ฯ
  23 สิงหาคม 2558   ข่าวเชิญชวน อปท. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
  19 สิงหาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.รำไพพรรณี
  19 สิงหาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.จันทบุรี
  14 สิงหาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มรภ.พิบูลสงคราม
  14 สิงหาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.พิษณุโลก
  11 สิงหาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี
  11 สิงหาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ปทุมธานี
  10 สิงหาคม 2558   การประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ อบต.คลองสี่
  10 สิงหาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครนายก
  5 สิงหาคม 2558   ข่าวเชิญชวน อบต. มรภ.รำไพ พรรณี
  29 กรกฎาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สงขลา
  21 กรกฎาคม 2558   การประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ เทศบาลเกาะยาวใหญ่
  20 กรกฎาคม 2558   การประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริ อบต.เกาะยาวน้อย
  13 กรกฎาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.อุตรดิตถ์
  10 กรกฎาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ประจวบคีรีขันธ์
  9 กรกฎาคม 2558   ข่าวเชิญชวน อปท. จ.ระนอง
  3 กรกฎาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.อุตรดิตถ์
  3 กรกฎาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ขอนแก่น
  1 กรกฎาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.เพชรบุรี
  30 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.สระแก้ว
  30 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ปราจีนบุรี
  27 มิถุนายน 2558   ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ มทร.อีสาน
  24 มิถุนายน 2558   บรรยายแนวทาง การสนองพระราชดำริ เขตดุสิต
  22 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.จันทรเกษม
  22 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม อพ.สธ. - ทอ.
  21 มิถุนายน 2558   การสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ พื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
  19 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.อุบลราชธานี
  18 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟภ.
  17 มิถุนายน 2558   ข่าวเชิญชวน อบต. มทร.สุวรรณภูมิ
  15 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.อีสาน
  13 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคกลาง
  9 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.กาญจนบุรี
  8 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.กาญจนบุรี
  5 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุมคณะกรรมการ กำกับฯพืชอนุรักษ์
  5 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม พืชอนุรักษ์-กล้วยไม้
  4 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.เชียงใหม่
  4 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม พืชอนุรักษ์-ชาเมี่ยง
  4 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะทำงาน ธ.เมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ 2-2558
  3 มิถุนายน 2558   ข่าวเชิญชวน อปท. จ.ปทุมธานี
  3 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม พืชอนุรักษ์-น้อยหน่าเครือ
  3 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม พืชอนุรักษ์-ตีนฮุ้งดอย
  2 มิถุนายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ลพบุรี
  2 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม พืชอนุรักษ์-มะเกี๋ยง
  2 มิถุนายน 2558   ข่าวการประชุม อพ.สธ. - ทอ.
  28 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ม.รามคำแหง
  26 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะทำงาน การอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชทุเรียน
  26 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท จ.ปทุมธานี
  25 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.หนองคาย
  20 พฤษภาคม 2558   ข่าวการประชุม อพ.สธ.-ตชด.
  20 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทธ.
  15 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.อุดรธานี
  14 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มศว.
  11 พฤษภาคม 2558   ข่าวการประชุมคณะทำงาน สอศ.
  6 พฤษภาคม 2558   ข่าวการรับมอบโปสเตอร์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โนโวเทลสวรรณภูมิ
  6 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สกศ.
  1 พฤษภาคม 2558   ข่าวเชิญชวน อบต. มรภ.สกลนคร
  1 พฤษภาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สกลนคร
  29 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กคช.
  27 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กฟผ.
  24 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.อำนาจเจริญ
  23 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครปฐม
  22 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครสวรรค์
  22 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครสวรรค์
  21 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อภ.
  20 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.พะเยา
  10 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อพวช.
  10 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- พกฉ.
  9 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.น่าน
  7 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทบ.
  7 เมษายน 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กข.
  1 เมษายน 2558   าวบันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติฯ
  1 เมษายน 2558   ข่าวจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โนโวเทลสุวรรณภูมิ
  1 เมษายน 2558   ข่าวการเยี่ยมชมดูงาน จาก ม.เกษตรฯ
  31 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สพภ.
  31 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทช.
  31 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สพภ.
  30 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สอน.
  29-30 มีนาคม 2558   รับเสด็จฯ งานกาชาดกับกองทัพอากาศ
  25 มีนาคม 2558   การประชุมคณะอนุกรรมการ สพฐ.
  24 มีนาคม 2558   ข่าวการเชิญชวน อปท. จ.สมุทรสาคร
  23 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.สุวรรณภูมิ
  20 มีนาคม 2558   ข่าวการเชิญชวน อปท. จ.ตรัง
  20 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ตรัง
  18 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครราชสีมา
  18 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครราชสีมา
  17 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.1-2558
  11 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- นทพ.
  11 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทน.
  10 มีนาคม 2558   ข่าวการประชุม คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.- กฟผ.
  10 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กรมป่าไม้
  9 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.นครศรีธรรมราช
  7 มีนาคม 2558   ข่าวเชิญชวน อบต. มรภ.วไลยอลงกรณ์
  6 มีนาคม 2558   ข่าวเชิญชวน อบต. มรภ.ราชนครินทร์
  3 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ชลบุรี
  2 มีนาคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สอศ.
  26 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.ระนอง
  25 กุมภาพันธ์ 2558   ข่าวเชิญชวน อปท. จ.ประจวบคีรีขันธ์
  20 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สสนก.
  20 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- วศ.
  19 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.สุราษฎร์ธานี
  17 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กสก.
  17 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กวก.
  15 กุมภาพันธ์ 2558   ข่าวพิธีเปิดพื้นที่ปกปักและปลูกรักษาพันธุกรรมพืช น่าน
  13 กุมภาพันธ์ 2558   ข่าวการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ ครั้งที่ 10
  11 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.เชียงใหม่
  11 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มทร.ล้านนา
  10 กุมภาพันธ์ 2558   ข่าวการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ร่ะดับภูมิภาคครั้งที่ 4-ครั้งที่ 1-2558
  10 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กทม.
  9 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ทร.
  9 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ส.ป.ก.
  6 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- วช.
  4 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กปม.
  2 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กสส.
  2 กุมภาพันธ์ 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ศธ.
  29 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.เพชรบูรณ์
  28 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- ชป.
  16 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- มรภ.วไลยอลงกรณ์
  15 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สถ.
  15 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กปร.
  14 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- อส.
  12 มกราคม 2558   ข่าวการประชุมชี้แจงงบประมาณ อพ.สธ.- ทช.- สนง.
  12 มกราคม 2558   การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- สพฐ.
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665